Richtlijnen voor steigers van staal

Iedere dag werken duizenden mensen op, rond en met steigers. Bijvoorbeeld om bouwwerkzaamheden uit te kunnen voeren of om onderhoud te plegen aan gevels, kozijnen of daken. Als echter een steiger verkeerd is opgebouwd of niet sterk genoeg is, kan deze instorten. Zowel aan het materiaal als aan de bouw en het gebruik van steigers zijn dan ook strenge regels verbonden.

De richtlijnen

Bij het gebruik en bij (de)montage van een steiger staat veiligheid voorop. Dat dit zeer serieus wordt genomen, bewijst het feit dat veiligheids- en keuringseisen zijn vastgelegd in de Arbowet en in het Arbobesluit. Daarnaast zijn er richtlijnen opgesteld zodat iedereen die werkt met steigers weet hoe je met steigermateriaal om moet gaan. Hier volgen de belangrijkste richtlijnen in het kort.

De steiger

Er zijn vier veel gebruikte soorten steigers, met verschillende toepassingsmogelijkheden. De sterkte, stijfheid en stabiliteit ervan moeten te allen tijde gewaarborgd zijn. Hiervoor moeten een sterkte- en stabiliteitsberekening en een montageplan worden gemaakt.

De steigervloer

Een steiger staat altijd op een werkvloer. Daarom moet van tevoren duidelijk zijn wat de belasting van deze vloer zal zijn, rekening houdend met het aantal personen dat op de vloer loopt en werkt, het materieel en gereedschap wat over de vloer wordt verplaatst en met hoeveel personen er op de steiger wordt gewerkt. De ondergrond van de vloer is van groot belang omdat deze de sterkte en stabiliteit van de steiger voor een groot deel beïnvloedt.

Verankering en belasting

De stabiliteit van de steiger is ook afhankelijk van de sterkte van de ankers waarmee de steiger is bevestigd. Van tevoren moet ook op dit vlak duidelijk zijn vastgelegd hoe de verbinding met de steiger tot stand zal komen, wat het basismateriaal is en of de bouwconstructie geschikt zal zijn voor de belasting.

De omgeving

Ook de omgeving, zoals verkeer, leidingen en obstakels spelen een rol als het gaat om veiligheid. Deze omgeving, inclusief de kwaliteit van de bouwplaats, moet volledig in kaart gebracht worden en zo nodig moet een veiligheidszone worden ingesteld.

Waarom Bouw- en Klushulp Hillebrand?

Bouw- en Klushulp Hillebrand in Franeker is in het bezit van het keurmerk Kwaliteitsvakman en werkt volgens de vastgestelde richtlijnen die hierboven staan beschreven. Bij ons bouwbedrijf bent u er altijd van verzekerd dat kwaliteit en veiligheid gegarandeerd zijn.